Kviz o finansijskoj inteligenciji

1. Štednja i investiranje su jedno te isto?
2. Ukoliko želim da zaradim novac, prvo što ću uraditi je...
3. Imati finansijski plan i čvrsto ga se držati je...
4. Najefikasniji način za upravljanje dugom po kreditnoj kartici je:
5. Kada ćeš početi da investiraš?
6. Investirao bih u...
7. Kreditni rejting je...
8. Benificije može doneti samo jedna vrsta investicija...
9. Štedeti novac dok si mlad uopšte nije dobra ideja.