Quiz Inteligența Financiară

1. Economisirea şi investiţia sunt unul şi acelaşi lucru?
2. Dacă aş începe să câştig bani, primul lucru pe care l-aş face ar fi…
3. Elaborarea unui plan financiar şi respectarea acestuia reprezintă...
4. Cea mai eficientă modalitate de a-mi gestiona datoriile de pe cardul de credit este ...
5. Când ar trebui să începi să investeşti?
6. Activitatea de investiţii implică...
7. Un Credit Score este...
8. Poţi primi avantaje doar de pe urma unui singur tip de investiţie...
9. Nu este o idee prea bună să economisești când eşti tânăr.